Sukuseura on perustettu Kauppisten suvun henkisen ja aineellisen kulttuurin yhdyssiteeksi. Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun eri haarojen vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi  ja muutenkin edistää kotiseututyötä. Sukuseuran perustava kokous Helsingissä 1956. Sukuseuran puheenjohtajaksi eli suvun vanhimmaksi valittiin  rovasti Hannes Kauppinen Oulusta, kuvassa äärimmäisenä oikealla. Hänen edessään tytär Kaisa Kauppinen. 

Tervetuloa mukaan sukuseuran jäseneksi

Jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on Kauppis-sukujuuria tai joka on avioliiton kautta liittynyt sukuun ja myös sukututkimuksesta ja sukuseuratoiminnasta kiinnostunut riippumatta sukulaisuudesta voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi nykyisin voimassa olevien sääntöjen  mukaan. Jäsenmaksu 20 €/v on perhekohtainen. Voit halutessasi liittyä ainaisjäseneksi, jolloin maksu on 15 x 20 € kertamaksuna.

Jäsenetuihin kuuluu sukulehti kotiin kannettuna ja/tai sähköisenä kaksi kertaa vuodessa ja mahdollisuus osallistua jäsentapahtumiin jäsenhinnoilla sekä lukuoikeus  jäsensivustolle.